Welkom

Een schrijvend persoon

U bent op de website van Jan van Rijsingen, een in Amsterdam geboren Zeeuw, die sinds de jaren ’80 in Leiden woont. Nadat ik van 1975 tot 2000 mijn creativiteit uitte in fotografie en grafische weergaven, durfde ik het aan om te gaan schrijven, vooral omdat mijn bizarre brein beter te uiten was in tekst. Dit leidde tot vier romans, die u op deze website terugvindt.
Mijn werkzame leven bracht ik door in de psychiatrie. Ik vond er mijn weg via acute, gesloten, jeugd therapeutische zorg, traumabehandeling bij Centrum 45 om in de ambulante (wijk)zorg te eindigen. Deze reis zou mij mooie, heftige en bekoorlijke situaties opleveren, die zeer geschikt bleken voor geanonimiseerde weergaven in mijn romans.
Mijn pijnlijke kostschooljaren bleken daarnaast een onontkoombare bron, die niet gemeden mocht worden. Ik gebruikte mijn ervaringen in mijn roman Een wurgend perspectief (2022). U vindt de tekst elders op deze website, evenals de teksten van eerder verschenen romans van mijn hand, zoals:
De teloorgang van Jacob/ Saddhoe (dubbelroman, 2010)
Café Walraven (2012) en
Vergeten Vespers (2016)